Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Máy bơm ly tâm hút nước thải CNP

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC15/1.1 1.5HP
5.870.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC15/1.1 1.5HP (1 pha)
6.180.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC15/1.5 2HP
6.330.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC15/1.5 2HP (1 pha)
6.570.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC25/1.5 2HP
6.400.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC25/1.5 2HP (1 pha)
6.640.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC25/2.2 3HP
6.760.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC25/2.2 3HP (1 pha)
7.090.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC25/3.0 4HP
7.950.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO20/1.1 1.5HP
5.780.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO20/1.1 1.5HP (1 pha)
6.100.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO25/1.5 2HP
6.280.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO25/1.5 2HP (1 pha)
6.530.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO32/2.2 3HP
6.700.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO32/2.2 3HP (1 pha)
7.030.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO40/3.0 4HP
7.880.000

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox CNP


zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS50-32-160/1.5 2HP
9.300.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS50-32-160/2.2 3HP
9.680.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS50-32-200/3.0 4HP
11.920.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS50-32-200/4.0 5.5HP
13.830.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS50-32-200/5.5 7.5HP
17.170.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-40-125/2.2 3HP
10.000.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-40-125/3.0 4HP
12.400.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-40-160/4.0 5.5HP
14.300.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-40-200/5.5 7.5HP
17.650.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-40-200/7.5 10HP
18.120.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-40-200/11 15HP
20.500.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-50-125/4.0 5.5HP
14.780.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-50-160/5.5 7.5HP
18.120.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-50-200/7.5 10HP
18.600.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-50-200/9.2 12.5HP
19.080.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-50-200/11 15HP
20.980.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-50-200/15 20HP
22.400.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-50-200/18.5 25HP
23.850.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-125/5.5 7.5HP
19.630.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-125/7.5 10HP
20.050.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-125/9.2 12.5HP
21.620.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-160/11 15HP
27.000.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-160/15 20HP
28.700.000


zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-200/18.5 25HP
31.080
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-200/22 30HP
38.720.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-200/30 40HP
49.500.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS100-80-160/11 15HP
26.960.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS100-80-160/15 20HP
28.680.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS100-80-160/18.5 25HP
30.050.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS100-80-200/22 30HP
39.600.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS100-80-200/30 40HP
50.400.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS100-80-200/37 50HP
54.300.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS60/0.37 0.5HP
2.180.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS60/0.55 0.75HP
2.380.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS60/0.75 1.0HP
2.920.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS100/1.10 1.5HP
3.420.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS160/1.10 1.5HP
3.440.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS250/1.50 2HP
3.890.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS250/2.20 3HP
4.160.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS330/2.20 3HP
4.160.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS60/0.37 0.5HP (1 pha)
2.400.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS60/0.55 0.75HP (1 pha)
2.600.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS60/0.75 1.0HP (1 pha)
3.220.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS100/1.10 1.5HP (1 pha)
3.840.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS160/1.10 1.5HP (1 pha)
3.870.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS250/1.50 2HP (1pha)
3.870.000


msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS250/2.20 3HP (1 pha)
4.480.000